Radna Anna Turska

L.p Data złożenia wniosku Treść wniosku Treść odpowiedzi
Wnioski i zapytania złożone przez radną Annę Turską na które
odpowiedź została udzielona na piśmie:
1. 22.12.2014 r. o usunięcie suchych konarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu  
2. 22.12.2014 r. o zapewnienie opieki ginekologicznej dla kobiet z terenu Gminy Mirosławiec  
3. 27.01.2015 r. o utwardzenie i wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Tęczowej w Mirosławcu  
4. 29.01.2015 r. o rozwiązanie problemu z oświetleniem ulicznym na ul. Wolności od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski odpowiedź
5.   czy istniałaby możliwość pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oświetlenia solarnego?  
6. 26.02.2015 r. o uzupełnianie na bieżąco   w aktualne informacje i wydarzenia tablicy informacyjnej znajdującej się przez budynkiem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiedź
7. 26.02.2015 r. jak wygląda częstotliwość oraz terminy sprzątania chodników na ul. Wolności w Mirosławcu, od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski  
8. 30.03.2015 r. o ustawienie w pobliżu Kościoła w Mirosławcu przenośnej toalety typu TOI-TOI odpowiedź
9. 30.03.2015 r. o uporządkowanie terenów wokół stawów znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Tęczowej odpowiedź
10. 06.05.2015 r. jak wygląda sprawa szczepień dzieci na terenie Gminy Mirosławiec? Czy może to stanowić kryterium przyjęcia dzieci do przedszkola? odpowiedź
11. 28.05.2015 r. o przestawienie znaku drogowego "Zakaz wjazdu" bliżej wzjazdu najdującego się przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Spokojna

odpowiedź

odpowiedź

12. 28.05.2015 r. o przeniesienie bliżej sygnalizacji świetlnej miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

odpowiedź

odpowiedź

13. 28.05.2015 r. o oczyszczenie rzeczki na ul. Młyńskiej i wysprzątanie ul. Młyńskiej w Mirosławcu odpowiedź
14. 24.06.2015 r. o uporządkowanie terenu, przycięcie gałęzi krzewów za torami, po lewej stronie drogi krajowej nr 10 na ul. Wolności w Mirosławcu odpowiedź
15. 24.06.2015 r. o załatanie ubytku w jezdni, przy skrzyżowaniu ulic Zamkowa i Szkolna w Mirosławcu odpowiedź
16. 24.06.2015 r. w momencie przeprowadzania remontu drogi krajowej nr 10 na ul. Wolności w Mirosławcu o wytyczenie na chodniku ścieżki rowerowej odpowiedź
17. 26.06.2015 r. o wykoszenie terenów zielonych wokół jeziora stacyjnego w Mirosławcu odpowiedź
18. 26.08.2015 r. w momencie zakończenia remontu drogi krajowej nr 10 o uporządkowanie terenu za torami na ul. Wolności, należącego do PKP. odpowiedź
19. 26.08.2015 r. o wprowadzenie na terenie Gminy Mirosławiec Gminnej Karty Dużej Rodziny odpowiedź
20. 28.09.2015 r. o skierowanie patroli Policji i straży Miejskiej w okolice drogi znajdującej się pomiędzy stadionem Miejskim a Cmentarzem Komunalnym odpowiedź
21. 28.09.2015 r. o wykoszenie i posprzątanie terenu na ul. Jeziornej w Mirosławcu odpowiedź
22. 28.09.2015 r. o popsrzątanie terenu na ul. Krótkiej w Mirosławcu na terenie po byłym skupie zwierząt odpowiedź
23. 28.09.2015 r. ponowienie wniosku o wycinkę suchych kanarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu odpowiedź
24. 28.09.2015 r. o naprawę przystanku autobusowego w m. Jabłonowo odpowiedź
25. 28.09.2015 r. o zlikwidowanie wystających studzienek na ul. Jeziornej w Mirosławcu odpowiedź
26. 29.09.2015 o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie etatu stomatologa, który świadczyłby usługi stomatologiczne dla uczniów w Zespole Szkół w Mirosławcu odpowiedź
27. 29.09.2015 o wprowadzenie standardów dotyczących wizerunku pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiedź
28. 29.09.2015 o zabezpieczenie etatu psychologa w Zespole Szkół w Mirosławcu odpowiedź
29. 26.10.2015 r. w okresie kilku dni przed i kilku dni po dniu 1 listopada o uruchomienie w godzinach wieczornych oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu odpowiedź
30. 28.10.2015 r. o organizację dla mieszkańców w II półroczu imprezy pod nazwą "Jesienne spotkania z kulturą". odpowiedź
31. 28.10.2015 r. czy na świetlicach wiejskich oraz w Zespołach Szkół w Mirosławcu i w Piecniku znajdują się informacje na temat telefonów alarmowych dotyczacych przemocy w rodzinie?

odpowiedź

odpowiedź

32. 09.11.2015 r. o pilna interwencję w sprawie wykonastwa chodnika na ulicy Wolności w Mirosławcu od torów kolejowych w kierunku m. Kalisz Pomorski. odpowiedź
33. 25.11.2015 r. o wyznaczenie na ulicach: polna, Zamkowa, Nowa w Mirosławcu przejść dla pieszych odpowiedź
34. 25.11.2015 r. o załatanie ubytków na drodze od torów na ul. orlej w kierunku ul. Dworcowej, na ul. Tęczowej, Osiedlu Ptasim i 10-go lutego odpowiedź
35. 26.11.2015 r. o pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA wyjazdu kobiet z terenu Gminy Mirosławiec do Szczecina do prof. J. Lubińskiego na badania kontrolne na poziom selenu w organiźmie. odpowiedź
36. 28.12.2015 r. o pilną interwencję w sprawie złego stanu technicznego dachu budynku  należącego do PKP, znajdującego się przy ulicy Wolności w Mirosławcu.  
37. 29.12.2015 r. o uzupełnienie ubytków na ul. Tęczowej w Mirosławcu oraz o wylanie asfaltu do końca drogi. odpowiedź
38. 29.12.2015 r. dlaczego sa problemy z wynajęciem sali gimnastycznej w ZS w Mirosławcu? Dotyczy to osób grających w siatkówkę w piątki w godzinach popołudniowych. odpowiedź
39. 29.12.2015 r. o sprawdzenie i podanie wysokości środków finansowych, które zostały zaplanowane na 2016 rok na opiekę senioralną na terenie Gminy Mirosławiec. odpowiedź
40. 28.01.2016 r. o zagwarantowanie w kolejnych latach większej liczby miejsc dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Ośrodku Kultury organizowanych podczas ferii zimowych. odpowiedź
41. 28.01.2016 r. o dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na potrzeby osób niepełnosprawnych. odpowiedź
42. 05.02.2016 r. o interwencję w sprawie składowiska gruzu na odcinku ulicy Słonecznej w Mirosławcu
w kierunku "Osiedla Ptasiego"
odpowiedź
43. 17.03.2016 r. o pilną interwencję w celu wyrównania i utwardzenia nawierzchni na ul. Tęczowej
w Mirosławcu.
odpowiedź
44. 30.03.2016 r. o wymianę spróchniałych desek na mostku prowadzącym na teren Majjdanu Zamkowego odpowiedź
45. 30.03.2016 r. o zaproszenie na sesję w kwietniu Komendanta Straży Miejskiej w Mirosławcu w celu przedstawienia kolejnych działań zaplanowanych na II półrocze 2016 r.  
46. 28.04.2016 r. dlaczego wpłaty z mandatów wystawianych przez Policję kierowane są na adres Urzędu Skarbowego w Opolu? Z czego to wynika? odpowiedź
47. 28.04.2016 r. jakie są koszty wynajęcia sali w Ośrodku Kultury w Mirosławcu z klimatyzacją a jakie bez? Czy wynajęcie sali z klimatyzacją to dodatkowy wydatek w wysokości 500 zł? odpowiedź
48. 30.05.2016 r. o naprawę uszkodzonego znaku reklamowego znajdującego się przy ulicy Wolności w Mirosławcu przy torach kolejowych w kierunku m. Kalisz Pomorski.  
49. 30.05.2016 r. o uprzątnięcie śmieci znajdujących się za Kaplica Cmentarną na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu odpowiedź
50. 01.07.2016 r. o uporządkowanie okolic Majdanu Zamkowego w Mirosławcu tj.: wystawienie kosza na smieci, uzupełnienie i wysprzątanie kostki brukowej, wymianę tablicy informacyjnej odpowiedź
51. 29.08.2016 r. o zorganizowanie punktu poboru krwi podczas biegu charytatywnego lub w innym terminie  
52. 29.08.2016 r. o sprawdzenie kosztów zmiany ogrodzenia od strony ul Parkowej na Stadione Miejskim.  
53. 30.09.2016 r. o rozszerzenie Dnia Seniora o wydarzenia sportowe i rekreacyjne (joga lub zumba, spotkanie z dietetyczką, kosmetyczką, projekcja ciekawego filmu, wieczorem spotkanie podsumowujące) i stworzenie SENIORIADY, przy pomocy OWES-u. odpowiedź
54. 30.09.2016 r. o podjęcie rozmów z NFZ na temat utworzenia w Mirosławcu punktu rehabilitacji ambulatoryjnej odpowiedź
55. 28.09.2016

o postawienie znaku ograniczenia prędkości B-33, bądź znaku Teren Osiedla  na ulicy Tęczowej i księżycowej  w Mirosławcu z uwagi na poruszające się z dużą prędkością motocrosy i quady, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

odpowiedź
56. 27.10.2016 r. o umieszczanie na tablicach ogłoszeń UM w Mirosławcu informacji dotyczących działań ARiMR związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych  
57. 29.11.2016 r. o przedstawienie informacji dotyczących środków finansowych, które w sierpniu br. przeznaczone zostały przez Radę Miejską na bieżące remonty dróg gminnych oraz o wskazanie dróg, które zostały naprawione i będą naprawiane. odpowiedź
58. 29.11.2016 r. o wyjaśnienie sprawy dotyczącej odcięcia od dostępu do wody mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Sprzymierzonych 37 w Mirosławcu odpowiedź
59. 29.12.2016 r. o uruchomienie Dziennego Domu Seniora oraz o sukcesywne (przynajmniej jeden raz w tygodniu) prowadzenie zajęć dla seniorów. Rządowy program "SENIOR-WIGOR" z dnia 17marca 2015r przewidziany do realizacji   w  latach 2014-2020 przewiduje przeznaczenie na ten cel 370 mln złotych. Jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na utworzenie tego typu placówki?  
60. 29.12.2016 r. o rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy informacji o możliwości zakupu i montażu filtrów kominowych odpowiedź
61. 29.12.2016 r. o rozpropagowanie akcji związanej z hasłem "I ty możesz uratować komuś życie"- rejestracja do bazy dawców szpiku.  
62. 29.12.2016 r. ponowienie wniosku o wycinkę suchych gałęzi i konarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu  
63. 27.01.2017 r. o poprawę stanu nawierzchni drogi na ulicy Tęczowej w Mirosławcu odpowiedź
64. 23.02.2017 r. o postawienie dwóch lamp oświatleniowych za kaplicą na Cmentarzu Komunalnym
w Mirosławcu
odpowiedź
65. 27.02.2017 r. czy zespoły wokalne "Swojacy" i "Jarzębina" występować będą podczas organizowanego
w dniach 03-05.03.2017 r. jarmarku w Świdwinie?
odpowiedź
66. 30.05.2017 r. o posprzątanie alejek, wykoszenie trawy w parku za czołgiem przy ulicy Parkowej
w Mirosławcu.
 
67. 30.05.2017 r. o uporządkowanie terenu kortu tenisowego w parku  
68. 30.05.2017 r. o postawienie brakującej tablicy informacyjnej, kosza na odpady, uzupełnienie kostki chodnikowej oraz desek w mostku przy Majdanie Zamkowym w Mirosławcu  
69. 30.05.2017 r. o poprawę jednego z pomników Państwa Balawajder na Cmentarzu Komunalnym
w Mirosławcu
 
70. 30.05.2017 r. o naprawę, lub wymianę kostki na placu targowym w Mirosławcu oraz jego przedłużenie
w kierunku ulicy Orlej.
 
71. 30.05.2017 r. o przeprowadzenie Akcji Białej Soboty również dnia 4 lutego- w światowym dniu walki
z rakiem.
 
72. 27.06.2017 r. o zdemontowanie zardzewiałego masztu po banerze reklamowym znajdującego sie po prawej stronie zjazdu z ulicy Wolności na ulicę Polną w Mirosławcu oraz o wykoszenie tego terenu  
73. 30.08.2017 o posprzątanie terenu przy zatoce autobusowej przy ulicy Plac Wolności 4 w Mirosławcu  
74. 30.08.2017 o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu technicznego dachu  budynku kolejowego przy ulicy Wolności 34 w Mirosławcu  
75. 10.10.2017 o pilną interwencję w sprawie ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu  
76. 23.10.2017 o włączenie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu w godzinach wieczornych, umożliwiające bezpieczne poruszanie sie po terenie obiektu, szczególnie w okresie od października do stycznia. odpowiedź
77. 29.11.2017 czy zostanie wykonane ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej dla mieszkańców przy ulicy Sprzymierzonych 37 w Mirosławcu?  
78. 25.01.2018 o uporządkowanie drogi powiatowej na odcinku Mirosławiec-Orle z gałęzi leżących na drodze, które pozostały po dokonanej wycince drzew

odpowiedź

odpowiedź

79. 30.01.2018 o wyjaśnienie przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon sprzedaży usług dystrybucji w Wałczu sytuacji związanej z odmową przyjęcia zgłoszenia awarii w nocy z 18/19 stycznia 2018 r. w m. Sadowo.

odpowiedź

odpowiedź

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 24-02-2015 11:39:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 28-02-2018 14:46:40