Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Oświadczenie majątkowe Piotra Pawlika- Burmistrza Mirosławca 2015-05-29 08:35:36
Oświadczenie majątkowe Dariusz Bartosika - Zastępcy Burmistrza 2015-05-14 12:18:43
Oświadczenie majątkowe Alicji Michor - Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-05-14 12:13:47
Oświadczenie majątkowe Moniki Stąporek - Sekretarza Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-05-14 13:39:45
Oświadczenie majątkowe Anny Dzida - Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2015-05-14 12:22:57
Oświadczenie majątkowe Katarzyny Pierzchała - Dyrektora Zespołu Szkół w Piecniku 2015-05-14 13:01:17
Oświadczenie majątkowe Krystyny Górniak - Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu 2015-05-14 13:34:35
Oświadczenie majątkowe Krystyny Obary - Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu 2015-05-14 13:37:48
Oświadczenie majątkowe Haliny Rogowskiej - Dyrektora Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu 2015-05-14 13:03:28
Oświadczenie majątkowe Romana Stefaniaka- Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Kanalizacji i Wodociągów 2015-05-14 13:42:08
Oświadczenie majątkowe Danuty Czerniawskiej - Kierownika MGOPS 2015-05-14 12:20:43
Oświadczenie majątkowe Jolanty Białas - Kierownika USC 2015-05-14 12:09:55
Oswiadczenie majątkowe Teresy Stanczyk - Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokanych 2015-05-14 13:43:56
Oświadczenie majątkowe Sabiny Mikołajczak - inspektor 2015-05-14 13:46:17
Oświadczenie majatkowe Haliny Glińskiej - Skarbnika Gminy i Miasta Mirosławiec 2015-05-14 12:58:00