Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Jan Grudziński - Członek Komisji Polityki Społecznej 2005-07-19 11:23:28
Zdzisław Gocłowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospoadarki i Budżetu 2005-07-19 11:17:51
Zenon Gębarowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu 2005-07-19 11:13:59
Eugeniusz Czyżak - z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 2005-07-19 11:09:04
Lech Adamski - Członek Komisji 2005-07-19 11:02:36
Roman Stefaniak - Dyrektor ZECWIK w Mirosławcu 2005-07-19 10:34:14
Antonii Polański - Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu 2005-07-19 10:26:22
Barbara Klimczyk - Dyrektor SP w Piecniku 2005-07-19 10:21:16
Jadwiga Kamińska - Sekretarz Gminy i Miasta 2005-07-19 10:13:07
Halina Glińska - Skarbnik Gminy i Miasta 2005-07-19 10:09:54
Danuta Czerniawska - Kierownik M-G Osrodka Pomocy Społecznej 2005-07-19 08:57:40
Bożena Bil-Łojko Dyrektor Przedszkola Samorządowego 2005-07-19 08:53:17
Andrzej Sudnikowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu 2005-07-19 08:49:42
Teresa Stańczyk - Inspektor UGiM d/s podatków 2005-07-19 08:45:23
Wiesław Zielonka - Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu 2005-07-19 08:00:03
Elżbieta Rębecka-Sabak Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec 2005-07-19 07:41:27
Zbigniew Szylkiewicz - Członek Komisji 2005-07-12 14:08:28
Andrzej Szczęsny - członek Komisji 2005-07-12 13:59:10
Grzegorz Suszek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2005-07-12 13:50:48
Wojciech Stefanowicz - Członek Komisji Gospodarki i Budżetu 2005-07-12 13:45:46
Bolesław Romaniuk - Członek Komisji 2005-07-12 13:37:51
Andrzej Malek - Z-ca Przewodniczącego Komisji 2005-07-12 13:25:09
Dariusz Łoś - Członek Komisji Gospodarki i Budżetu 2005-07-12 12:56:18
Grażyna Koźbiał - Biegańska - Członek Komisji Rewizyjnej 2005-07-12 12:32:07
Józef Kropielnicki - Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 2005-07-12 12:30:58
Jan Grudziński - Członek Komisji Polityki Społecznej 2005-07-12 12:17:06
Zdzisław Gocłowski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospoadarki i Budżetu 2005-07-12 12:06:14
Zenon Gębarowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu 2005-07-08 12:48:41
Eugeniusz Czyżak - z-ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 2005-07-08 12:37:57
Lech Adamski - Członek Komisji Rewizyjnej 2005-07-08 12:36:46