Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji liniowej 15kV polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV z pola nr 3 rozdzielni WN/SN w Mirosławcu w kierunku stacji transformatorowej "Sprzymierzonych" i "Cicha" na długości 1250 m. W ramach inwestycji nastąpi wymiana słupów i przewodów w przebiegu istniejącej trasy linii 15kV, na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 410/3, 249/7, 405, 248, 244, 239, 231/2, 232, 228, 224/1, 226/5, 219, 214, 211/3, 211/6, 235, 207/7, 207/11, 207/10, 321, 344, 343, 350/2, 210/2, 347, 367, 373 w Mirosławcu, obręb geodezyjny Mirosławiec 0034